Gối đỡ ngâm dầu quạt ly tâm

Gối đỡ ngâm dầu quạt ly tâm được thiết kế và chế tại để lắp vào các sản phẩm quạt ly tâm truyền động gián tiếp qua bộ truyền đai hoặc nối trục thẳng.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.


Gối đỡ quạt ly tâm