HUNTER ARCOT 50647

5,900,000  5,015,000 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thương hiệu: USA
Phong cách: Hiện đại
Thân quạt: Màu trắng (White)
Cánh quạt: Cánh gỗ Plywood. Sải cánh 117 cm