Showing all 8 results

-6%

Hệ thống xử lý bụi công nghiệp

Máy Hút Lọc Bụi Cartridge _11 kw

165,000,000  155,000,000 
-7%

Hệ thống xử lý bụi công nghiệp

Máy Hút Lọc Bụi Cartridge _7.5 kw

145,000,000  135,000,000 
-9%

Hệ thống xử lý bụi công nghiệp

Máy Hút Lọc Bụi Cartridge _5.5 kw

115,000,000  105,000,000 
-11%

Hệ thống xử lý bụi công nghiệp

Máy Hút Lọc Bụi Cartridge _4 kw

95,000,000  85,000,000 
-13%

Hệ thống xử lý bụi công nghiệp

Máy Hút Lọc Bụi Cartridge _2.2 kw

75,000,000  65,000,000 
-18%

Hệ thống xử lý bụi công nghiệp

Máy Hút Lọc Bụi Cartridge _1.5 kw

55,000,000  45,000,000 
-11%

Hệ thống xử lý bụi công nghiệp

Máy Hút Lọc Bụi Cartridge _1.1 kw

45,000,000  40,000,000 
-18%

Hệ thống xử lý bụi công nghiệp

Máy Hút Lọc Bụi Cartridge

190,000,000  156,000,000