HUNTER CONTEMPO 50613

5,400,000  4,590,000 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thương hiệu: USA
Phong cách: Hiện đại
Thân quạt: Màu trắng (White)
Cánh quạt: Cánh gỗ Plywood. Sải cánh 132 cm