Hunter Cabo Frio 50635 

6,900,000  5,800,000 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thương hiệu: USA
Phong cách: Hiện đại
Thân quạt: Màu đồng tối (New Bronze)
Cánh quạt:Cánh Composite. Sải cánh 132 cm