Ống lọc bụi đỉnh Silo

Ống lọc bụi đỉnh Silo của do Thành Vinh Phát phân phối thường được sử dụng cho các hệ thống trộn bê tông tươi .