Ống lọc Cartridge Cellulose

Thích hợp cho việc lọc các loại bụi mịn trong tuabin khí, máy nén khí, vụ nổ súng, thuốc lá, tro than nghiền và bộ lọc bụi trôi nổi.

Ngoài kích thước có sẵn, chúng tôi sẵn sàng để sản xuất kích thước theo yêu cầu.

Danh mục: