Ống lọc Cartridge hình Oval (hình bầu dục)

Các bộ lọc hộp hình bầu dục có khả năng bị mài mòn trong các môi trường khác nhau thấp hơn và tuổi thọ cao hơn các bộ lọc cartridge khác.

Ngoài kích thước có sẵn, chúng tôi sẵn sàng để sản xuất kích thước theo yêu cầu.