Van giũ bụi FINETEK kết nối ren

Van giũ bụi FINETEK – Made in Taiwan. Do Thành Vinh Phát là đại diện bán hàng tại Việt Nam.

Có hai dòng chính bao gồm màng nhựa và màng cao su:

  • Màng nhựa (Plastic): BDV20AS, BDV-25AS BDV-40AS:
  • Màng cao su ( NRB): BRD25ASQC6, BRD40ASQC6, BRD50ASQC6