Cylone Xử Lý Bụi

– Cylone Xử Lý Bụi là loại cyclone chuyên dùng trong hệ thống xữ lý bụi trong các nhà máy có lượng bụi phát sinh & lan tỏa rộng với cylone xữ lý bụi có thể giải quyết hết vấn đề ô nhiểm nan giải của các đơn vị kinh doanh sản xuất,tuy nhiên loại cylone bụi này có giá thành cao hơn các loại cylone thông thường vì nó có thêm bộ phận chi tiết chuyên dụng cho quy trình xử lý bụi