Quạt đứng công nghiệp IFan-NS 65

2,480,000  2,108,000