Quạt đứng công nghiệp AFan-AFS500

2,000,000  1,800,000