Quạt đứng công nghiệp IFan-NS 75

2,580,000  2,193,000