Quạt đứng công nghiệp AFan-AFS750

2,450,000  2,100,000