Quạt đứng công nghiệp IFan-NS 50

2,280,000  2,000,000