Quạt đứng công nghiệp AFan-AFS600

2,150,000  1,935,000