Quạt đứng công nghiệp AFan-AFS650

2,300,000  2,000,000